Glavna novica

Sklad skladov - posojila za raziskave, razvoj in inovacije   Obveščamo vas, da je za kreditiranje naložb razvojno naravnanih podjetij na voljo nov produkt Sklada skladov. SID banka, ki upravlja Sklad skladov, vzpostavljen z namenom...

P7-2 2019 MIKROKREDITI

3. april 2019 | Rubrika: Glavna novica

P7-2 2019 - MIKROKREDITI Slovenski podjetniški sklad je objavil Javni razpis P7-2 2019 - MIKROKREDITI za pridobitev mikrokreditov za mikro in mala podjetja. Značilnosti mikrokredita: - kredit lahko namenite za obratna in/ali osnovna sredstva...

P1 plus 2019

20. marec 2019 | Rubrika: Glavna novica

P1 plus 2019 - GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS) je objavil Javni razpis P1 plus 2019 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.   Produkt...

Mikrokrediti - P7 2019 Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za pridobitev mikrokreditov za mikro in mala podjetja na celotnem območju Slovenije.   Značilnosti mikrokredita: - kredit lahko namenite za obratna in/ali osnovna...

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 Za mikro, mala in srednje velika podjetja so na voljo nepovratna sredstva za uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa. Za naslednji dve...

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 16.11.2018 objavila Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v...

Javni razpis E-POSLOVANJE

26. september 2018 | Rubrika: Glavna novica

Javna agencija Spirit Slovenija je dne 07.09.2018 objavila javni razpis za E-poslovanje. Prijavitelji lahko pridobijo do 30.000 EUR nepovratnih sredstev oz. 70% sofinanciranje za: spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, krepitev...

Odprl  se je javni razpis, ki nudi nepovratna sredstva za naložbe na področju proizvodnje polproizvodov v lesarstvu. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti. To so lesne plošče vseh vrst,...

Napoved razpisov za leto 2018 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V grobi oceni je s strani MGRT za leto 2018 obljubljeno več kot 400 milijonov evrov sredstev, od tega okvirno 100 milijonov v obliki nepovratnih...

Obveščamo vas, da  se bliža rok za oddajo vlog na javni razpis "SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2". Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja razvojno raziskovalnih projektov podjetij ali...

Podjetja, ki delujete v dejavnosti predelave lesa (dejavnost C16 in C31) in ste razvojno naravnana,  lahko pridobite nepovratne spodbude v višini do 500.000 EUR. Do sofinanciranja so upravičeni stroški nakupa novih strojev in opreme, stroški dela...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v drugi polovici letošnjega leta predvidoma objavilo 14 javnih razpisov v višini skoraj 83.000.000 EUR. Gre za drugi cikel javnih razpisov iz PRP 2014-2020 v letošnjem letu. Z objavo javnih...

  V lanskem letu smo podjetju iz Podravske regije pridobili nepovratna sredstva v višini skoraj 1 mio EUR. Tudi letos je za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih na voljo 3 mio EUR. Če ste podjetje, ki bo to leto...

Slovenski regionalno razvojni sklad je z dne 3. 2. 2017 objavil dva javna razpisa, ki nudita ugodna posojila in sicer: 1.  Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji...

Voščilo

20. december 2016 | Rubrika: Glavna novica

Tudi v novem letu naj bo vaš korak odmeven, vaša beseda pogumna, vaše življenje iskrivo, ustvarjalno in polno toplih trenutkov. Vsem prijateljem, strankam in poslovnim partnerjem se zahvaljujemo za zaupanje in prijetno sodelovanje ter želimo...