Glavna novica

P4D - Spodbude za digitalno transformacijo MSP Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019 – 2023), preko katerega  lahko podjetja iz vzhodnega dela Slovenije pridobite nepovratna...

Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019-2023)   V kratkem se obeta razpis s strani Slovenskega podjetniškega sklada, kjer bodo lahko podjetja iz vzhodne kohezijske regije pridobila nepovratna sredstva za digitalno transformacijo...

Nepovratna sredstva in brezobrestni kredit za nakup nove strojne opreme   Eko sklad v okviru javnega poziva 76FS-PO19 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije nudi podjetjem tudi financiranje nakupa...

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile   Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je dne 26.07.2019 objavil Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa "Celovita podpora...

Javni razpis "Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2"   Obveščamo vas, da je v mesecu septembru rok za oddajo vlog na javni razpis "SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2".  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje...

Javni razpis "Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov" Javna agencija SPIRIT Slovenija je 31.05.2019 objavila Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini.  Predmet javnega...

Sklad skladov - posojila za raziskave, razvoj in inovacije   Obveščamo vas, da je za kreditiranje naložb razvojno naravnanih podjetij na voljo nov produkt Sklada skladov. SID banka, ki upravlja Sklad skladov, vzpostavljen z namenom...

P7-2 2019 MIKROKREDITI

3. april 2019 | Rubrika: Glavna novica

P7-2 2019 - MIKROKREDITI Slovenski podjetniški sklad je objavil Javni razpis P7-2 2019 - MIKROKREDITI za pridobitev mikrokreditov za mikro in mala podjetja. Značilnosti mikrokredita: - kredit lahko namenite za obratna in/ali osnovna sredstva...

P1 plus 2019

20. marec 2019 | Rubrika: Glavna novica

P1 plus 2019 - GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS) je objavil Javni razpis P1 plus 2019 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.   Produkt...

Mikrokrediti - P7 2019 Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za pridobitev mikrokreditov za mikro in mala podjetja na celotnem območju Slovenije.   Značilnosti mikrokredita: - kredit lahko namenite za obratna in/ali osnovna...

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 Za mikro, mala in srednje velika podjetja so na voljo nepovratna sredstva za uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa. Za naslednji dve...

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 16.11.2018 objavila Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v...

Javni razpis E-POSLOVANJE

26. september 2018 | Rubrika: Glavna novica

Javna agencija Spirit Slovenija je dne 07.09.2018 objavila javni razpis za E-poslovanje. Prijavitelji lahko pridobijo do 30.000 EUR nepovratnih sredstev oz. 70% sofinanciranje za: spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, krepitev...

Odprl  se je javni razpis, ki nudi nepovratna sredstva za naložbe na področju proizvodnje polproizvodov v lesarstvu. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti. To so lesne plošče vseh vrst,...

Napoved razpisov za leto 2018 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V grobi oceni je s strani MGRT za leto 2018 obljubljeno več kot 400 milijonov evrov sredstev, od tega okvirno 100 milijonov v obliki nepovratnih...