Komasacije in agromelioracije

V. javni razpis za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjihRazpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije.

Datum objave: 25.1.2013

Namen: Predmet podpore javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 125 so komasacije oziroma agromelioracije na komasacijskih območjih.


Predvidena višina nepovratnih sredstev: do 4.000.000  EUR od tega:

– 2.500.000 EUR za komasacije;

– 1.500.000. EUR za agromelioracije na komasacijskih območjih

Višina sofinanciranja: 100%  upravičenih stroškov.

Vlagatelji:

  • občine, v katerih se izvaja večinski del komasacije;
  • občine, v katerih se izvaja večinski del agromelioracije in jih lastniki zemljišč pooblastijo za vodenje investicije.

Upravičeni stroški:

  • stroški izvedbe projekta

– stroški izvedbe komasacije-geodetska dela

– stroški izvedbe agromelioracije (pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela, geodetska dela in zaključna dela)

  • splošni stroški

– splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, do vključno 20 odstotkov upravičenih stroškov geodetskih del.

Rok prijave:

do vključno 27.3.2013