krediti SID banke

Krediti iz posojilnega sklada MSP

Razpisnik: SID banka

Vlagatelji: za kredit lahko zaprosi mikro, malo oziroma srednje veliko podjetje

Splošni pogoji za vlagatelje: prijavitelji so podjetja, ki:

  • se ne šteje za podjetje v težavh
  • posluje najmanj dve polni leti (24 mesecev), oz. razpolaga z računovoskimi izkazi za dve polni poslovni leti
  • ima povprečno število zaposlenih najmanj 3,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih  računovodskih izkazov oddanih na AJPES; 
  • je v letu 2012 ustvarijo najmanj 90.000 EUR čistih prihodkov od prodaje
  • dosega ostala finančna merila (izračun kazalnikov)

Na voljo sta dva programa:

  • kredit v vrednosti od 30.000 EUR do 100.000 EUR

– obrestna mera: 2% + 6 mesečni EURIBOR

– doba odplačila: od 1 do 3 let

– zavarovanje: od 50% do 100% vrednosti kredita, za zavarovanje so primerne nepremičnine, stroji in oprema, odprte nezapadle terjatve višje od 1.000 EUR in vrednostni papirji

  • kredit v vrednosti od 100.000 EUR  do 1.000.000 EUR

– obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,91% DO 3% (odvisno od bonitete podjetja določene po metodologiji SID banke)

– doba odplačila: od 2 do 3 let

– zavarovanje: od 50% do 100% vrednosti kredita, za zavarovanje so primerne nepremičnine, stroji in oprema, odprte nezapadle terjatve višje od 1.000 EUR in vrednostni papirji

 

Rok za prijavo: od 14.10.2013 dalje