Izobraževanje

Spoštovani,

 

Predstavljamo vam popolnoma nov pristop na področju EU sredstev v Sloveniji:

mesečni informator E-AKTUAL!

 

E-AKTUAL je namenjen vsem podjetjem, ne glede na velikost, dejavnost. Tudi podjetja, ki se načeloma sama prijavljajo na javne razpise, bodo na ta način prejela pomembne nasvete iz prakse in aktualne informacije.

 

Stalne rubrike mesečnika E-AKTUAL:

 

–        V SREDIŠČU

V tej rubriki bo predstavljeno dogajanje na področju javnih razpisov in javnih povabil v preteklem mesecu ter tudi aktualno dogajanje.

 

–        PODROBNO O…

V rubriki »PODROBNO O…« bo vsak mesec pripravljena podrobna analiza enega izmed aktualnih javnih razpisov. V prvi številki mesečnika, lahko preberete vse o javnem razpisu Slovenskega podjetniškega sklada P1 2014 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Razpis je ponovno odprt!

Razčlenitve vsebujejo:

–          dejstva in pogoje za prijavo,

–          nasvete v zvezi z pripravo popolne, pravilne in ustrezne vloge,

–          nasvete glede potrebnih dokazil in dokumentacije,

–          razčlenitev točkovanja in doseganja praga točk,

–          razčlenitev vsebinske ustreznosti.

 

–        VODIČ PRIDOBIVANJA EU SREDSTEV

Vsaka številka mesečnika bo namenjena enemu izmed korakov pri pripravi polne in ustrezne vloge ter izbiri posameznega javnega razpisa, primernega za nameravano investicijo oziroma projekt vašega podjetja. Rubriko si boste lahko vsak mesec natisnili in tako sestavili knjižico, ki vam bo v pomoč pri vsakem načrtovanju investicij.

 

–        PREJEMNIK EU SREDSTEV SE PREDSTAVI

Predstavitev dobrih praks – uspešnega črpanja EU sredstev – na primeru večih podjetij.

 

–        JAVNI RAZPISI

Tabela z javnimi razpisi, ki bo obsegala: še vedno aktualne javne razpise (na katere je prijava še vedno mogoča), na novo odprte javne razpise (javni razpisi, ki so bili v zadnjem mesecu na novo odprti) ter napovedane javne razpise.

Za potrditev naročila na mesečnik E-AKTUAL izpolnite naročilnico na naši spletni strani, ki se nahaja na povezavi  http://www.anaplus.eu/kontakt/

Letna naročnina na mesečnik E-AKTUAL (12 številk) znaša 45 EUR + DDV. Prvo številko, ki je izšla 4. junija, vam na vašo željo pošljemo brezplačno.

 

 

 

 VABILO NA JAVNO PREDSTAVITEV

 

Vabimo vas, da se udeležite javne predstavitve razpisov za podjetja in kmetovalce, ki bo v torek, 11.3.2014 ob 10. uri v hotelu HABAKUK, Pohorska ulica 59, 2000 Maribor. Javno predstavitev organizira Podjetniški Projektni Center ANAplus d.o.o. v sodelovanju z Računovodskim servisom PRISTAR d.o.o.

Vsebina predstavitve za podjetnike:

 1. Javni razpisi s področja kreditov:
  1. Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1
  2. Kredit s subvencionirano obrestno mero Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica
  3. Kredit s subvencionirano obrestno mero SID BANKE D.D.
 2. Javni razpisi s področja nepovratnih sredstev:
  1. Javni razpisi na področju investicij (gradnja, adaptacija, nakup strojev…) do leta 2020
  2. Sofinanciranje raziskav in razvoja
  3. Sofinanciranje prodora na tuj trg (tržne raziskave, sejmi, internacionalizacija)
  4. Subvencije za zaposlovanje ter izobraževanje in usposabljanje
 3. Javni razpisi za Podravje in Koroško (podjetja, ki so registrirana oz. imajo sedež, obrat ipd. v občinah: Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi:
  1. Mikrokrediti P7
  2. Javni razpis za subvencije obrestne mere za obstoječe in/ali nove komercialne kredite
  3. Javni razpis za subvencije obrestne mere pri bančnih kreditih za manjša začetna vlaganja
  4. Javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v obliki subvencije
  5. Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih naložb v obliki subvencije
  6. Javni razpis za sofinanciranje naložb v raziskave in razvoj

Strošek predstavitve na podjetje znaša 40 EUR (brez DDV) in se plača kot kotizacija po predračunu ob prijavi. Naprošamo vas za informativne prijave na elektronsko pošto tjasa.dobnik@anaplus.eu ali na telefonske številke: 03/898 00 24, 040/200 358.

 

Vsebina predstavitve za kmetovalce:

I. SKLOP: NEPOVRATNA SRESTVA IN JAVNI RAZPISI NA PODROČJU KMETIJSTVA:

 1. Aktualne informacije o napovedanih razpisih na področju kmetijstva.
 2. Predstavitev posameznih ukrepov in javnih razpisov na področju kmetijstva:
  1. Ukrep 112 Mladi prevzemnik (napoved objave za april 2014),
  2. Naložbe mladih prevzemnikov kmetij, Naložbe v namakalno infrastrukturo in ter nakup in postavitev mrež proti toči, Naložbe v posodobitve kmetijskih gospodarstev za prilagoditve na nove izzive v kmetijstvu …,
  3. Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti,
  4. Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij na kmetijah,
  5. Izboljšanje in razvoj infrastrukture,
  6. Komasacije in agromelioracije.
 3. Kratka predstavitev drugih aktualnih razpisov, ki omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev ali ugodne kredite (Krediti s subvencionirano obrestno mero, Nepovratna sredstva za združenja kmetovalcev).
 4. Individualno svetovanje in preverjanje kakovosti projekta.

II. SKLOP: RAČUNOVODSTVO ZA KMETOVALCE:

 1. Spremembe zakonodaje (Zakon o dohodnini).
 2. Kaj spremembe zakonodaje pomenijo pri prijavah na javne razpise?
 3. Zakaj je pomembna vsebina otvoritvene bilance?
 4. Kako začetno ovrednotiti sredstva in obveznosti do virov na kmetiji?
 5. Kaj so biološka sredstva in kako evidentirati poslovne dogodke z njimi?
 6. Kako sestaviti zaključno poročilo in davčni obračun?

 Strošek predstavitve znaša 10 EUR (z DDV) in se plača na kraju predstavitve. Naprošamo vas za informativne prijave na elektronsko pošto pisarna@anaplus.eu ali na telefonske številke: 03/898 00 24, 040/200 358.

Vljudno vabljeni!

 

 

 

 

 VABILO NA JAVNO PREDSTAVITEV

 

Vabimo vas, da se udeležite javne predstavitve razpisov za podjetja in kmetovalce, ki bo v četrtek, 6.3.2014 ob 10. uri v Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec. Javno predstavitev organizira Podjetniški Projektni Center ANAplus d.o.o. v sodelovanju z Računovodskim servisom PRISTAR d.o.o.

Vsebina predstavitve za podjetnike:

 1. Javni razpisi s področja kreditov:
  1. Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1
  2. Kredit s subvencionirano obrestno mero Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica
  3. Kredit s subvencionirano obrestno mero SID BANKE D.D.
 2. Javni razpisi s področja nepovratnih sredstev:
  1. Javni razpisi na področju investicij (gradnja, adaptacija, nakup strojev…) do leta 2020
  2. Sofinanciranje raziskav in razvoja
  3. Sofinanciranje prodora na tuj trg (tržne raziskave, sejmi, internacionalizacija)
  4. Subvencije za zaposlovanje ter izobraževanje in usposabljanje
 3. Javni razpisi za Podravje in Koroško (podjetja, ki so registrirana oz. imajo sedež, obrat ipd. v občinah: Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi:
  1. Mikrokrediti P7
  2. Javni razpis za subvencije obrestne mere za obstoječe in/ali nove komercialne kredite
  3. Javni razpis za subvencije obrestne mere pri bančnih kreditih za manjša začetna vlaganja
  4. Javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v obliki subvencije
  5. Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih naložb v obliki subvencije
  6. Javni razpis za sofinanciranje naložb v raziskave in razvoj

Strošek predstavitve na podjetje znaša 40 EUR (brez DDV) in se plača kot kotizacija po predračunu ob prijavi. Naprošamo vas za informativne prijave na elektronsko pošto tjasa.dobnik@anaplus.eu ali na telefonske številke: 03/898 00 24, 040/200 358.

 

Vsebina predstavitve za kmetovalce:

I. SKLOP: NEPOVRATNA SRESTVA IN JAVNI RAZPISI NA PODROČJU KMETIJSTVA:

 1. Aktualne informacije o napovedanih razpisih na področju kmetijstva.
 2. Predstavitev posameznih ukrepov in javnih razpisov na področju kmetijstva:
  1. Ukrep 112 Mladi prevzemnik (napoved objave za april 2014),
  2. Naložbe mladih prevzemnikov kmetij, Naložbe v namakalno infrastrukturo in ter nakup in postavitev mrež proti toči, Naložbe v posodobitve kmetijskih gospodarstev za prilagoditve na nove izzive v kmetijstvu …,
  3. Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti,
  4. Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij na kmetijah,
  5. Izboljšanje in razvoj infrastrukture,
  6. Komasacije in agromelioracije.
 3. Kratka predstavitev drugih aktualnih razpisov, ki omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev ali ugodne kredite (Krediti s subvencionirano obrestno mero, Nepovratna sredstva za združenja kmetovalcev).
 4. Individualno svetovanje in preverjanje kakovosti projekta.

II. SKLOP: RAČUNOVODSTVO ZA KMETOVALCE:

 1. Spremembe zakonodaje (Zakon o dohodnini).
 2. Kaj spremembe zakonodaje pomenijo pri prijavah na javne razpise?
 3. Zakaj je pomembna vsebina otvoritvene bilance?
 4. Kako začetno ovrednotiti sredstva in obveznosti do virov na kmetiji?
 5. Kaj so biološka sredstva in kako evidentirati poslovne dogodke z njimi?
 6. Kako sestaviti zaključno poročilo in davčni obračun?

Strošek predstavitve znaša 10 EUR (z DDV) in se plača na kraju predstavitve. Naprošamo vas za informativne prijave na elektronsko pošto pisarna@anaplus.eu ali na telefonske številke: 03/898 00 24, 040/200 358.

Vljudno vabljeni!