Naše storitve

Nudimo vam kvalitetne poslovne in projektne storitve na področju javnih razpisov ter javnih naročil.

Kakovost storitev zagotavljamo z bogatimi izkušnjami, preizkušenimi metodami dela, načeli podjetja ter visoko izobraženimi, strokovno usposobljenimi in karakternimi sodelavci , ki v okviru podjetja zavzeto skrbijo za uspešno izvedbo projektov.


Naše delo obsega:


JAVNI RAZPISI

Obveščanje:

 • Redno obveščanje o napovedanih in aktualnih javnih razpisih, ki so ustrezni za Vašo organizacijo.

Svetovanje:

 • pravni pregled javnega razpisa in razpisne dokumentacije z vidika ustreznosti projektu in priprave popolne prijave ;
 • svetovanje o izbiri ustreznega razpisa glede na potrebe posamezne organizacije;
 • svetovanje pri idejni zasnovi projekta;
 • svetovanje o prilagoditvi projektov za tiste razpise, ki zagotavljajo optimalno stopnjo  sofinanciranja ter maksimalno verjetnost uspeha pri kandidiranju;
 • svetovanje pri zbiranju potrebne dokumentacije;
 • svetovanje in podpora pri pripravi projekte in razpisne dokumentacije;
 • svetovanje in podpora pri pripravi investicijskih načrtov in poslovnih planov;
 • svetovanje v fazi izvedbe investicije;
 • svetovanje skozi celotno obdobje poročanja,
 • pravni pregled prejetega sklepa oziroma odločbe na vlogo;

Priprava dokumentacije:

 • priprava poslovnih planov, IP, DIIP, finančnih projekcij z ozirom na pogoje in točkovanje razpisa;
 • priprava vložnih obrazcev;
 • priprava zahtevkov za refundiranje;
 • priprava vseh zahtevanih poročil;
 • priprava morebitne pritožbe na odločitev o vlogi;

Celostno vodenje:

 • celostno vodenje projektov pridobitve financiranja s pomočjo javnih razpisov za podjetja, kmetije, občine, NVO-je.

JAVNA NAROČILA

 • obveščanje o aktualnih javnih naročilih, ki so ustrezna izključno za Vaše podjetje
 • pravni pregled objave javnega naročila in razpisne dokumentacije z vidika priprave popolne
 • prijave oziroma ponudbe in iz vidika enakopravnosti ter diskriminatornosti;
 • pripravo prijavne dokumentacije;
 • svetovanje pri pripravi zahtevkov za pojasnila razpisne dokumentacije;
 • pravni pregled popolnosti prijave oziroma ponudbe pred rokom za oddajo ponudbe;
 • zastopanje na javnem odpiranju ponudb;
 • pravni pregled odločitve o oddaji javnega naročila in priprava morebitnega zahtevka za dodatno obrazložitev;
 • priprava zahtevka za vpogled v dokumentacijo naročnika in v ponudbe konkurenčnih ponudnikov;
 • zastopanje na vpogledu v ponudbo;
 • priprava zahtevka ra revizijo postopka oddaje javnega naročila;
 • zastopanje v postopku vloženega zahtevka za revizijo;
 • priprava morebitnega odškodninskega zahtevka zaradi nezakonite odločitve.


Naše konkurenčne prednosti pri izvajanju storitev so:

 • visoka kakovost storitev;
 • nudenje celotne podpore od zasnove do izvedbe projekta;
 • nudenje podpore tudi po končani izvedbi projekta pri pripravi potrebnih poročil;
 • oblikovanje optimalnih in ugodnih rešitev za uspešno pridobitev finančnih sredstev;
 • visoka stopnja prilagodljivosti strankam.