Nepovratna sredstva

Mnogo slovenskih podjetij in posameznikov še vedno ne ve, za katere investicije  je mogoče pridobiti nepovratna sredstva, kje dobiti informacije o razpisih in kakšne so osnovne značilnosti le-teh.

Zbrali smo nekaj osnovnih odgovorov, ki vam bodo morda v pomoč.

Komu so razpisi namenjeni?

Podjetnim osebam, institucijam in gospodarskim družbam vseh velikosti, na vseh področjih in na vseh lokacijah. Poudarek je na ekološko in socialno naravnanemu razmišljanju, razvoju podeželja ter manjših podjetjih.

Razpisi pokrivajo vse, od gradnje individualnih energetsko varčnih hiš, kulturnih in športnih prireditev, raziskav in razvoja, vlaganj v posodobitve, obnove, širitve, ekološke pridelave, zaposlovanja…

Vi morate samo trdno stati za svojimi načrti in le-te uskladiti s pogoji primernega razpisa.

Kako lahko sledimo vsem razpisom?

V kolikor se zanimate za domače razpise, boste zagotovo zasledili vse, če boste redno pregledovali razglasni del Uradnega lista Republike Slovenije. Lahko iščete tudi na spletnih straneh ministrstev, agencij, skladov. Glede tujih razpisov lahko dobite informacije v Uradnem listu EU – bo pa verjetno lažje pogledati na strani kot je  http://www.een.si/ .

Pregled vseh domačih in tujih razpisov boste našli tudi na strani http://www.razpisi.info/ in na naši spletni strani http://www.anaplus.eu/razpisi/ . Na vašo željo vas lahko o na novo odprtih razpisih brezplačno obveščamo tudi preko elektronske pošte.

Kako poteka sama prijava na razpis?

1.način

  • najprej preglejte vse razpise da ugotovite kaj imate na izbiro,
  • izberite najustreznejše in jim poskusite prilagoditi podrobnosti svojih načrtov,
  • izberite razpis kateremu optimalno ustrezate,
  • –začnite s pripravo  prijavne dokumentacije, oziroma poiščite podjetje, ki vam bo le to strokovno naredilo.

2.način

  • oglasite se v podjetju, ki se ukvarja s pridobivanjem nepovratnih sredstev in jim predstavite svojo vizijo, načrte, želje, upe..
  • svetovali vam bomo, podali povzetke primernih razpisov in vam pomagali pri izbiri optimalnega razpisa,
  • naredili bomo celotno dokumentacijo, vi poskrbite samo za pretok informacij in počakate na rezultat razpisa.

V kolikšnem času od odprtja razpisa moramo oddati vlogo?

To določa vsak razpis posebej. Bodite pozorni na datum zaključka razpisa. Nekateri razpisi so odprti do porabe sredstev. Na splošno velja, da dobri razpisi niso odprti dolgo. Najbolje je takoj po odprtju začeti s pripravo dokumentacije. Še bolje je, če ste bili o razpisu obveščeni vnaprej (najave razpisov) in ste se lahko vsaj delno že v naprej pripravili.

Kdaj dobim nepovratna sredstva v primeru, da je vlogi odobreno?

Razpisi v večini subvencionirajo del upravičenih stroškov, ki so nastali po podpisu pogodbe o odobritvi sredstev. Le-te stroške potem najprej v celoti sami pokrijete, nakar zahtevate povračilo za odobren del. So pa izjeme, kot so razpisi s področja zaposlovanja na primer.

V kakšni višini so sofinancirani upravičeni sroški?

Vsak posamezni razpis določuje v kakšni višine se bodo stroški sofinancirali. Običajno gre za sofinanciranje med 20 in 60 %. Pri nekaterih razpisih povezanih z izobraževanjem in nekaterimi drugimi izjemami, pa je lahko financiranje tudi 100%.

Kakšni so stroški izdelave dokumentacije, če se odločimo za sodelovanje z vami?

Do izdelave dokumentacije so vsa svetovanja, preliminarni izračuni ipd. brezplačni. Stroški izdelave dokumentacije pa so vezani na zahtevnost dokumentacije in višino pridobljenih sredstev. Strošek izdelave dokumentacije tako dogovorimo individualno z vsako stranko posebej v skladu s projektom.