O podjetju

Želja po pomoči, ekonomsko znanje in podjetniški značaj so združeni v naših storitvah. Podjetje odlikuje vsebina (srčnost), zaradi katere razumemo vaše želje in potrebe. Z nami tako podjetne, vztrajne, resne osebe in gospodarske družbe zagotovo lažje in hitreje uresničite svoje zamisli. Smo učinkovita podpora tistim, ki imate sanje in jih upate uresničiti.

Naša vizija

S stokovnimi storitvami pomagati kar največjemu številu dobrih idej do uresničitve v praksi.

Naši cilji

Vseskozi želimo do potankosti poznati vse specifike tako domačih, kot mednarodnih razpisov. S strokovnim, vestnim in odgovornim delom želimo pridobiti kar največ sredstev za lažjo uresničitev Vaših načrtov. Človeški potencial in kvaliteta življenja nasploh je naše glavno merilo tako med sodelavci kot poslovnimi partnerji. Z uresničitvijo dobrih idej želimo tako prispevati k poti do zadovoljstva vseh nas in nasloviti problematike digitalne preobrazbe podjetij, upravljanja s starajočo se delovno silo, skladnosti dokumentacije z aktualnimi predpisi in še mnogo več.

Zelo veliko nam pomeni tudi pomoč tistim, ki na krila s pomočjo podjetništva sploh ne pomislijo, ker morajo najprej zadovoljiti osnovne potrebe po hrani, varnosti, zdravju, izobrazbi.. Dobrodelnost bo tako naša stalna in pomembna dejavnost, saj je med temeljnimi vrednotami podjetja.

Za Vaš uspeh, želimo mi vedno najti pot – zaupajte nam Vašo vizijo, mi pa vam pomagamo do Vašega cilja.

Vaša Ana Kolar in ekipa Podjetniške projektnega centra ANAplus d.o.o.