P7- Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

 

Javni razpis

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2012)

 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Datum objave: 21.12.2012

Namen: je aktivno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev bančnega krča. Z ukrepom bo omogočen zagon mehanizma za ponovno vzpostavitev dodeljevanja kreditov gospodarstvu, hkrati pa predstavlja podlago za oblikovanje mehanizmov za preprečevanje finančne izključenosti mikro in malih podjetij.

Višina kredita: najmanj 5.000 EUR in največ 25.000 EUR

Upravičenci: mikro in mala podjetniki, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

 

Upravičeni stroški:

  • materialne investicije,
  • nematerialne investicije,
  • obratna sredstva.

Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške nastale znotraj obdobja upravičenih stroškov od 01.10.2012 do 31.12.2014.

Upravičeni stroški (opredeljeni v točki 6. tega javnega razpisa) niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV. Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov.

 

Postopek in pogoji pridobitve mikrokredita:

Podjetje se prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene Sklad podjetju odobri kredit pod spodaj navedenimi pogoji:

Pogoji za pridobitev mikrokredita

– bonitetna ocena podjetja mora dosegati vsaj bonitetno oceno SB1 – SB7 izhajajoč iz obrazca S.BON-1 (Ajpes)

Upravičeni stroški vsi stroški poslovanja
Maksimalna višina kredita od 5.000 EUR do 25.000 EUR
Obrestna mera 3,5 % fiksna obrestna mera
Stroški odobritve 0,5 % enkratno, ob odobritvi
Zavarovanje 2 x menica podjetja in poroštvo vsaj enega lastnika podjetja
Trajanje kredita od 12 do 60 mesecev
Moratorij do 6 mesecev


Roki za predložitev vlog v letu 2013:

Januar

Februar

Marec

April

Maj

Junij

14., 28.

11., 18., 25.

11.,18.,.25.

2., 15.

6., 20.

3., 17.


Julij

Avgust

September

Oktober

November

December

1., 8.

19., 26.

9., 23.

7., 21.

4.,18.

2., 9.