Podjetništvo-sofinanciranje kadrovskih štipendij

Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2012/2013Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Datum objave: 31.08.2012

Namen: neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2012/2013 do zaključka izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijskih programih višjega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih magistrskih ali doktorskih študijskih programih.

Vrednost razpisa: Vrednost razpisa za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij od vključno šolskega/študijskega leta 2012/2013 do zaključka izobraževanja posameznega dijaka oziroma študenta- kadrovskega štipendista po trenutnem izobraževalnem programu na trenutni ravni izobraževanja je 2.000.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja: Sofinanciranje sklada znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače.

Upravičenost do sofinanciranja:

  • Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije štipendista od šolskega/študijskega leta 2012/2013 dalje do zaključka izobraževalnega programa posameznega štipendista za zneske kadrovskih štipendij, ki jih je oziroma jih bo izplačal na podlagi sklenjene pogodbe o štipendiranju s štipendistom, za katerega mu je odobreno sofinanciranje.
  • Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije eno leto za posamezen letnik na isti ravni izobraževanja štipendista, razen v zadnjem letniku srednjih šol, ko za mesec julij in avgust ni upravičen do sofinanciranja.
  • Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije tudi v času absolventskega staža štipendista do diplome, vendar v celotni dobi izobraževanja največ eno študijsko leto.

Rok prijave: do vključno 29.3.2013 oz. do porabe sredstev