Konvertibilno posojilo za zagon podjetij

SK50 2014 – Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon podjetij v višini 50.000 EUR

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Datum objave: 20.6.2014

Upravičenci:  mikro in mala podjetja, ki so mlajša od treh let in ki imajo vsaj 1 zaposlenega

Upravičeni stroški:

  • plače zaposlenih,
  • stroški promocije,
  • stroški najema opreme,
  • stroški najema poslovnih prostorov,
  • stroški testiranja in dodatnega usposabljanja,
  • materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oz. proizvoda in

ki bodo nastali od podpisa pogodbe s Skladom do 31.12.2015. Med upravičene stroške ne sodi nakup cestno prevoznih sredstev.

Višina sofinanciranja: 50.000 EUR

Skupna višina razpisanih sredstev: 1.000.000 EUR

 

Rok za oddajo: 10.10.2014