Naložbe tveganega in mezzanin kapitala preko družb tveganega kapitala

Naložbe tveganega in mezzanin kapitala preko družb tveganega kapitala

 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Vlagatelji:  mikro, malo oziroma srednje veliko podjetje s potencialom za rast

Oblika in višina subvencije:

Podpora, ki vam jo zagotavljajo izbrane družbe v obliki tveganega kapitala, je:

  • kapitalski vložek v podjetje (tvegan kapital in mezzanin kapital),
  • vstop v lastniško strukturo podjetja in tako prevzem soodgovornosti za rast podjetja,
  • sodelovanje DTK pri strateških usmeritvah rasti in razvoja,
  • pomoč na vseh področjih poslovanja (pravno, finančno, tržno pozicioniranje)

Kapitalski vložek v mala in srednje velika podjetja iz DTK lahko znaša 1,5 mio EUR letno.

Višina razpoložljivih sredstev: 19 mio EUR

Rok za prijavo: do porabe sredstev