Sofinanciranje tržnih raziskav podjetij

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2014

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Datum objave: 28.03.2014

 

Namen: sofinanciranje  tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih.

 

Upravičenci: gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu in so imeli 31.12.2013 zaposlenih vsaj 5 oseb za polni delovni čas.

 

Upravičeni stroški:

  • strošek svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami,
  • nastali od oddaje vloge do najkasneje 07.11.2014.

 

Višina sofinanciranja: 50% upravičenih stroškov ali največ 5.000 EUR

 

Višina sredstev: 190.000,00 EUR

 

Rok za prijavo: 07.05.2014  do 12.00 ure