Sofinanciranje nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Javni razpis sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

 

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Datum objave: 28.03.2014

 

Namen: povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je:

  • vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in
  • ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

 

Upravičenci: gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu in so imeli 31.12.2013 zaposleno vsaj 1 osebo za polni delovni čas.

 

Upravičeni stroški:

  • stroški najema razstavnega prostora,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
  • stroški nastali med 1.1.2014 in 31.12.2014.

 

Višina sofinanciranja: 60% upravičenih stroškov ali največ 8.000 EUR

 

Višina sredstev: 400.000,00 EUR

 

Rok za prijavo: 30.04.2014  do 13.00 ure