Prvi izziv 2015

 

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa

Prvi izziv 2015

 

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Datum objave: 30.11.2015

Predvidena višina sredstev: 20.700.000 EUR

Višina subvencije: 7.250 EUR za novozaposleno osebo

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo pravna ali izična oseba, ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije (iz celotne Slovenije). Delodajalec lahko predloži več zaporednih ponudb. V kolikor zaprosi za višino več kot 21.750,00 eur subvencije, mora k pogodbi predložiti kot zavarovanje tudi dve bianco menici z menično izjavo.

Maksimalna višina spodbude je omejena glede na število redno zaposlenih v podjetju:

  • od vključno 1 do vključno 2 zaposlena: delodajalec lahko prejme spodbudo za največ 1 sofinancirano zaposlitev;
  • od 3 do vključno 5 zaposlnih: delodajalec lahko prejme spodbudo za največ 2 sofinancirani zaposlitvi;
  • od 6 ali več zapolsenih: delodajalec lahko prejme spodbudo za največ 5 sofinanciranih zaposlitev

Upravičeni stroški: Upravičen strošek izvedbe projekta je subvencija za zaposlitev brezposelne osebe iz ciljne skupine, ki znaša 7.250,00 EUR na osebo za neprekinjeno zaposlitev za obdobje najmanj petnajst (15) mesecev s tri (3) mesečnim poskusnim delom in sicer za polni delovni čas 40 ur tedensko. Za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko dela le krajši delovni čas, je subvencija za zaposlitev sorazmerno manjša.

Roki za prijavo: do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 30.6.2016