Razpisi v pripravi-kmetijstvo

OKVIRNI TERMINSKI NAČRT OBJAVE JAVNIH RAZPISOV ZA UKREPE 1. IN 3. OSI PRP (2007-2013)

 

UKREP

PREDVIDENA OBJAVA

125 – – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva – agromelioracije maj 2014
112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij

maj 2014

121  Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

marec 2013

123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode  marec 2013