Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017

 

 

Razpisnik: SPIRIT Slovenija

Datum objave: 08.07.2016

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem:

 • ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in
 • ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:  3.000.000 EUR in sicer:

 • za leto 2016: 1.5000.000 EUR in
 • za leto 2017: 1.500.000 EUR

Koriščenje sredstev je v okviru posameznega leta omejeno na kohezijski regiji:

Upravičenci: Ciljne skupine so MSP, posebno tista, ki šele želijo začeti mednarodno poslovati in tista, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati v nove proizvode in/ali nove tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

 

 Upravičeni stroški so:

 • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini (stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora oz. stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico);
 • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora (stroški projektiranja, montaže in demontaže stojnice ter stroški transporta in zavarovanja razstavnih eksponatov);
 • stroški tehničnih priključkov (elektrika, voda, internet);
 • stroški upravljanja razstavnega prostora (stroški vpisa v katalog razstavljalcev ter stroški čiščenja stojnice).

Do sofinanciranja so upravičeni stoški, ki so nastali v obdobju od oddaje vloge na javni razpis do izstavitve zahtevka za izplačilo. Zadnji datum za izstavitev zahtevka za izplačilo je:

 • 25.12.2016 za odpiranje v letu 2016 in
 • 25.12.2017 za odpiranje v letu 2017.

Višina sofinanciranja: 50% upravičenih stroškov oz. največ 10.000,00 EUR.

Rok za oddajo:

 • za prvo odpiranje: 05.08.2016 do 13:00 ure
 • za drugo odpiranje: 03.02.2017 do 13:00 ure
 • za tretje odpiranje: 01.06.2017 do 13:00 ure