Sofinanciranje nastopov podjetij na sejmih v tujini v letu 2017

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017


Razpisnik: SPIRIT Slovenija

Datum objave: 12.05.2017

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017.

Mednarodni sejem je sejem:

  • ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in
  • ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev: 1.000.000 EUR

Upravičenci: Ciljne skupine so MSP, posebno tista, ki šele želijo začeti mednarodno poslovati in tista, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati v nove proizvode in/ali nove tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Upravičeni stroški so:

Upravičeni so stroški nastopa na individualnih sejmih v tujini v letu 2017, ki se uveljavljajo v obliki pavšalnih zneskov. Višina pavšalnega zneska za posamezno operacijo znaša 8.762,00 EUR.

Obdobje upravičenih aktivnosti, ki so podlaga za povračilo stroškov   je od oddaje vloge do 31. 12. 2017. Operacije (sejemski nastop), ki bi se fizično zaključile pred 1. 6. 2017 oziroma pred oddajo vloge, niso upravičene do sofinanciranja

Višina sofinanciranja: V obliki pavšala v znesku 8.762,00 EUR.

Rok za oddajo: 13.06.2017