Sofinanciranje individualnih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini za lesno-predelovalno industrijo

Javni razpis za sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij iz Slovenske lesno predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016

 

Razpisnik: SPIRIT Slovenija

Datum objave: 24.06.2016

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016. Mednarodni sejem je sejem:

  • ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in
  • ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:  150.000 EUR

Upravičenci: Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ki proizvajajo proizvode oziroma izvajajo storitve na področju rabe lesa in imajo skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) 2008 registrirano glavno dejavnost na področju/oddelku C 16 (Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali na področju/oddelku C 31 (Proizvodnja pohištva), in ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu. 

 

 Upravičeni stroški so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini (stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora oz. stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico);
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora (stroški projektiranja, montaže in demontaže stojnice ter stroški transporta in zavarovanja razstavnih eksponatov);
  • stroški tehničnih priključkov (elektrika, voda, internet);
  • stroški upravljanja razstavnega prostora (stroški vpisa v katalog razstavljalcev ter stroški čiščenja stojnice).

Do sofinanciranja so upravičeni stoški, ki so nastali v obdobju od 01.01.2016 do 31.12.2016.

 

Višina sofinanciranja: 60% upravičenih stroškov oz. največ 8.000,00 EUR.

 

Rok za oddajo: do vključno 09.09.2016 do 13.00 ure