Tuje neporedne investicije v RS v letih 2016 in 2017

Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v RS v letih 2016 in 2017 – prvi kapitalski vstopi  (TNI 16/17)

 

Razpisnik: Javna agencija Spirit Slovenija

 

Datum objave: 01.07.2016

Predmet: Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije pri prvih kapitalskih vstopih tujih investitorjev, ki jih bodo prijavitelji – pravne osebe, ki imajo sedež zunaj Republike Slovenije, ali fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče zunaj Republike Slovenije – nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor) izvajali na ozemlju Republike Slovenije.

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev: 4.640.000 EUR

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pri čemer morajo tuji investitorji ali njihove tuje povezane družbe imeti izkušnje s področja prijavljenega investicijskega projekta, ki morajo biti izkazane v prijavi na razpis za dodelitev spodbude.

 

Upravičeni stroški so:

  • stroški materialnih investicij,
  • stroški nematerialnih investicij,
  • stroški odpiranja novih delovnih mest.

 

Primerni projekti:

  • investicijski projekti v predelovalno dejavnost, na podlagi katerih bo najkasneje v treh (3) letih po zaključku investicije zagotovljeno odprtje najmanj 25 novih zaposlitev. Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 1 milijon EUR;
  • investicijski projekti v  storitveni dejavnosti, katerih storitve se mednarodno tržijo, na podlagi katerih bo najkasneje v treh (3) letih po zaključku investicije oziroma v primeru investicijskih projektov v storitveno dejavnost, pri katerih se dodeli spodbuda na osnovi stroškov odpiranja novih delovnih mest, najkasneje v treh (3) letih od podpisa pogodbe odprtih najmanj 10 novih zaposlitev. Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5 milijona EUR.
  • investicijski projekti v razvojno-raziskovalno dejavnost, na podlagi katerih bo najkasneje v treh (3) letih od podpisa pogodbe odprtih najmanj pet novih zaposlitev z najnižjo stopnjo izobrazbe: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi oz. 1. bolonjska stopnja (raven 6/2). Če bo odprtih več kot pet (5) novih zaposlitev mora biti vsaj 80% vseh novih zaposlitev z najnižjo izobrazbo: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi oz. 1. bolonjska stopnja (raven 6/2). Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5 milijona EUR.

Rok za oddajo: do 27.03.2017 oz. do porabe predvidenih proračunskih sredstev.