Ukrep 112


Ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetijPredmet razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije.


Glede na čas, ki je datumsko pretekel med dnem prevzema kmetije in datumom vložitve vloge na javni razpis, se vlagatelji uvrščajo v štiri ločene sklope, in sicer:

– sklop A: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 15. meseci, vendar ne več kot pred 16. meseci pred dnem vložitve

vloge na javni razpis;

  • – sklop B: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 14. meseci, vendar ne več kot pred vključno 15. meseci pred dnem
  • vložitve vloge na javni razpis;
  • – sklop C: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 10. meseci, vendar ne več kot pred vključno 14. meseci pred dnem
  • vložitve vloge na javni razpis;
  • – sklop D: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred manj kot vključno 10. meseci pred dnem vložitve vloge na javni razpis.Upravičenci:


Vlagatelji so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo.


Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • – Mora biti starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki je dopolnil 40 let v letu oddaje vloge na javni razpis.

– Najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis:
a) mora biti vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev in
b) mora postati lastnik kmetije, ki obsega najmanj 3 ha primerljivih kmetijskih površin