Vavčer za certifikate kakovosti

Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov

 

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS)

Datum objave: 25.01.2019

Predmet:  Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev: 1,5 mio EUR

Upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Podjetje mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega.

Upravičeni stroški so: Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  • stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca),
  • stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov ((ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).

Višina sofinanciranja: Sofinanciranje bo v višini 60 %.

Minimalna višina subvencije je 1.000 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.

Rok za oddajo: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31.3.2023, pri čemer je potrebo upoštevati da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30.9.2023.