Nepovratna sredstva za delodajalce za usposabljanje na delovnem mestu

JAVNO POVABILO DELODAJALCEM
ZA IZVEDBO PROJEKTOV USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA
»USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU 2012/2013«,
ter javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo – Pokolpje (občine Kočevje, Loški potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika), Maribor s širšo okolico (občine Kungota, Hoče – Slivnica, Mestna občina Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi), območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ter Pomurska regija, z namenom oživljanja proizvodne dejavnosti po stečaju ali likvidaciji – sklop B

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Datum objave: 1.3.2012

Datum spremembe: 13.2.2014

Namen: pridobivanju in krepitvi sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti brezposelnih oseb, ki osebam, ki so vključene v program povečujejo zaposlitvene možnosti.

Predvidena višina sredstev: 23.400.000 EUR

Upravičenci: pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji.

Višina nepovratnih sredstev:

Delodajalci lahko osebe usposabljajo od enega do treh mesecev, v tem času pa za podjetje ne nastajajo stroški, ampak se podjetju krijejo stroški izvajanja usposabljanja v višini:

 • 221,00 EUR na udeleženca, če usposabljanje traja 1 mesec,
 • 354,00 EUR na udeleženca, če usposabljanje traja 2 meseca,
 • 487,00 EUR na udeleženca, če usposabljanje traja 3 mesece (samo pri udeležencih do starosti 30 let).

Upravičeni stroški:

 • stroški mentorja oz. nadomestnega mentorja, ki usposablja udeležence,
 • stroški predhodnega zdravniškega pregleda za udeležence usposabljanja in
 • stroški zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni za udeležence usposabljanja.

Udeležencu usposabljanja stroške prevoza na delovno mesto in dodatek za udeležbo v usposabljanju krije Zavod RS za zaposlovanje.

Število oseb, ki jih delodajalec lahko usposablja je omejeno glede na število oseb, ki so že v delovnem razmerju pri delodajalcu:

 • od 1 do 10 redno zaposlenih – lahko kandidirate za usposabljanje največ 3 brezposelnih,
 • od 11 do 100 redno zaposlenih – lahko kandidirate za usposabljanje največ 10 brezposelnih,
 • od 101 do 250 redno zaposlenih – lahko kandidirate za usposabljanje največ 15 brezposelnih,
 • več kot 250 redno zaposlenih – lahko kandidirate za usposabljanje največ 30 brezposelnih.

Omejitve pa ne veljajo za delodajalce, ki so registrirani na območjih z visoko brezposelnostjo, kamor sodijo:

 • Pokolpje: občine Kočevje, Loški potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika;
 • Maribor s širšo okolico: občine Kungota, Hoče – Slivnica, Mestna občina Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi;
 • območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ter
 • Pomurska regija.

Delodajalci, ki so registrirani na območjih z visoko ali bodo izvajal dejavnost na območju, za katerega se sklop B razpisuje, in če se je v roku največ 24 mesecev po stečaju ali likvidaciji proizvodne dejavnosti na tem območju, ustanovil za oživljanje te dejavnosti pa lahko usposabljajo do 50 oseb, ne glede na število oseb, ki so v podjetju že zaposlene.

Rok prijave: 1.7.2014