Nepovratna sredstva za zaposlovanje starejših

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje

Datum objave: 21.7.2014

Višina subvencije: 5.000 EUR za novozaposleno osebo

Namen: subvencioniranje zaposlitve 760 brezposelnih oseb, ki so starejše od 50 let in imajo stalno prebivališče v eni izmed občin v Vzhodni Sloveniji (seznam občin na povezavi tukaj) in hkrati izpolnjujejo še enega izmed pogojev:

  • so dolgotrajno brezposelne osebe, kar pomeni, da so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 12 mesecev,
  • so osebe, ki nimajo dokončanega srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja oz. splošnega srednjega izobraževanja.

Podjetje mora za pridobitev subvencije z brezposelno osebo skleniti pogodbo o zaposlitvi za obdobje 12 mesecev za polni delovni čas ali za skrajšani delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti.

Predvidena višina sredstev: 3.800.000 EUR.

Upravičenci: pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji že vsaj 12 mesecev; ki imajo že vsaj 3 mesece zaposleno vsaj 1 osebo za vsaj polovični delovni čas; v zadnjih 12 mesecih niso zmanjševali števila zaposlenih, razen iz dopustnih razlogov  in imajo poravnane obveznosti do Republike Slovenije.

Upravičeni stroški: neto plače, obvezni prispevki iz plače (prispevki delojemalca), akontacije dohodnine in obveznih prispevkov na plačo (prispevki delodajalca).

Vlagatelj lahko prejme subvencijo glede na število oseb, zaposlenih pri delodajalcu:

  • od 1 do vključno 5 zaposlenih: subvencija za največ 2 subvencionirani zaposlitvi,
  • 6 ali več zaposlenih: subvencija za največ 10 subvencioniranih zaposlitev.

Roki za prijavo: do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 30.9. 2014.